Офис

Комплексът ще включва и разнообразни по обем и конфигурация офиси и търговски площи, плюс трите упоменати подземни нива с паркоместа.


Магазини